Tin mừng cho các chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Tin mừng cho các chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

 Theo đó, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đã được Nhà nước giao, cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, bao gồm cả quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sử dụng quỹ đất 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị theo quy định của pháp luật về nhà ở (bao gồm cả phần diện tích đất 20% để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội).

Đối với quy định hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính phải nộp cho nhà nước của chủ đầu tư, thông tư cũng nêu rõ, chủ đầu tư được xem xét hoàn trả lại hoặc khấu trừ đối với số tiền sử dụng đất đã nộp khi Nhà nước giao đất, hoặc đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình mà phần diện tích đó được xây dựng nhà ở xã hội trong trường hợp chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư khác (không phải là dự án xây dựng nhà ở xã hội) trên cùng địa bàn tỉnh.

Thông tư cũng quy định rõ việc xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi bán nhà ở xã hội. Theo đó, trường hợp bán nhà ở xã hội là căn hộ chung cư thì người bán phải nộp cho ngân sách nhà nước 50% tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó. Trường hợp bán nhà ở xã hội là nhà ở thấp tầng liền kề phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2016.

https://batdongsanhado.com.vn/chung-cu-ct2b-thach-ban—bo-quoc-phong.sp16

Tuệ Minh

Theo Trí thức trẻ

 

 

Related Post